= "normal"; ?>

Festiwal Nauki - warsztaty "Umowy w Internecie"
Koło Naukowe Prawa Cywilnego „Sapere aude!”
zaprasza na wydarzenie pt.:

„Umowy w Internecie – praktyczne warsztaty
o zawieraniu umów cywilnoprawnych
z wykorzystaniem Internetu”,

które odbędą się
dnia 09.04.2014r. o godz. 11:50 – 13:30
w sali nr 20 na Wydziale Prawa i Administracji UŚ
(ul. Bankowa 11 B, Katowice).

Warsztaty są organizowane w ramach X Festiwalu Nauki.
Każdy z uczestników otrzyma certyfikat.

Serdecznie zapraszamy!

knpc@us.edu.pl
www.knpc.us.edu.pl
Wysłano 03 Kwietnia 2014 przez Anita Strzebińczyk
Spotkanie KNPC
Koło Naukowe Prawa Cywilnego ,,Sapere aude!''
ma przyjemność zaprosić na spotkanie,
które odbędzie się dnia 01.04.2014r. o godz. 18.30-19.30
w auli nr 3.

W programie:
1. Wprowadzenie : Prof. UŚ dr hab. Ewa Rott-Pietrzyk,
mgr Anita Strzebińczyk;
2. Joanna Lewandowska wygłosi referat połączony z dyskusją na temat:
"Gdy biologia nie idzie w parze z genetyką - czyli problem
ustalenia macierzyństwa na tle polskiego prawa rodzinnego"
3. Katarzyna Darowska oraz Paulina Buczek przedstawią bieżące sprawy
organizacyjne oraz najbliższe wydarzenia z udziałem członków Koła
Naukowego Prawa Cywilnego.

Dla chętnych będzie możliwość podpisania deklaracji członkowskich.
Serdecznie zapraszamy!
Wysłano 26 Marca 2014 przez Anita Strzebińczyk
Spotkanie KNPC
Koło Naukowe Prawa Cywilnego „Sapere Aude!”

zaprasza na spotkanie,
które odbędzie się
dnia 18.03.2014r. o godz. 18.30-19.30
w auli nr 3

W programie:

1. Wprowadzenie - Prof. UŚ dr hab. Ewa Rott-Pietrzyk, mgr Anita Strzebińczyk;

2. Marcin Chowaniec wygłosi referat połączony z dyskusją na temat:
"Immisje w prawie rzeczowym".

3. Katarzyna Darowska, Joanna Lewandowska oraz Paulina Buczek przedstawią:
· termin i tematykę następnego spotkania;
· podział zadań organizacyjnych związanych z konferencją naukową
planowaną w ramach 10. Uniwersyteckiego Festiwalu Nauki;
· informację o projekcie „Koło Naukowe Prawa Cywilnego dla licealistów”,
a także omówią projekty zaplanowane do realizacji we współpracy
z innymi kołami naszego wydziału.

Dla chętnych będzie możliwość podpisania deklaracji członkowskich.

Serdecznie zapraszamy!
www.knpc.us.edu.pl
Wysłano 12 Marca 2014 przez Anita Strzebińczyk
Spotkanie KNPC
Spotkanie
Koła Naukowego Prawa Cywilnego "Sapere aude!"

„Odpowiedzialność za długi spadkowe
w prawie polskim”

Koło Naukowe Prawa Cywilnego zaprasza na spotkanie,
które odbędzie się
dnia 21.01.2014 r. o godz. 17.30
w auli nr 3

W programie:

Prof. UŚ dr hab. Ewa Rott-Pietrzyk – otwarcie spotkania

Część I godz. 17.30-18.15

Aplikacje wspomagające naukę – testy prawnicze. Wydawnictwo Od.Nowa zaprezentuje najnowsze dostępne testy prawnicze.

W trakcie spotkania uczestnicy zostaną zaproszeni do testowania produktu:
- Informacja o aplikacji;
- Testowanie – uczestnicy zostaną zaproszeni do sprawdzenia funkcjonalności produktu poprzez zalogowanie się do aplikacji;
- Zebranie Informacji od uczestników – uczestnicy zostaną zaproszeni do wyrażenia opinii w moderowanej rozmowie lub rozmowach indywidualnych o produkcie;
- Krótka ankieta podsumowująca.

Osoby, które wezmą udział w testach otrzymają prezent – publikację wydawnictwa, a osoby które wypełnią ankietę otrzymają dodatkowo kupon rabatowy.

W celu ułatwienia organizacji bardzo prosimy osoby, które chcą wziąć udział w testowaniu i dysponują własnym sprzętem komputerowym o przyniesienie go ze sobą na spotkanie.

Część II godz. 18.15.-19.00

Referat mgr Anita Strzebińczyk –  "Odpowiedzialność za długi spadkowe w prawie polskim"

Zarząd KNPC w składzie Magdalena Mikołajek, Katarzyna Darowska, Paulina Buczek – sprawy organizacyjne:
a) informacja o projekcie „Koło Naukowe Prawa Cywilnego dla licealistów”;
b) terminy spotkań i podział zadań organizacyjnych związanych z konferencją naukową planowaną w ramamch Uniwersyteckiego Festiwalu Nauki.

Dla chętnych będzie możliwość podpisania deklaracji członkowskich.
 
Serdecznie zapraszamy!
Wysłano 17 Stycznia 2014 przez Anita Strzebińczyk
"Kulawy Mikołaj" na deptaku Bankowa z udziałem KNPC
Koło Naukowe Prawa Cywilnego "Sapere aude!" włączyło się aktywnie
w obchody Dnia Świętego Mikołaja, a także idei Międzynarodowego
Dnia Osób Niepełnosprawnych
w ramach ogólnouniwersyteckiej akcji pt. "Kulawy Mikołaj".

Akcja realizowana z inicjatywy niepełnosprawnych studentów,
Biura ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Działu Informacji i Promocji
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbyła się dnia 5 grudnia 2013r.
już po raz czwarty.

Dla studentów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych
przedstawiciele Koła Naukowego Prawa Cywilnego "Sapere aude!"
przygotowali warsztaty pt.:

"Czy prawo jest wystarczająco przyjazne dla osób niepełnosprawnych?"

Warsztaty przeprowadziły: mgr Anita Strzebińczyk, Katarzyna Darowska
oraz Magdalena Mikołajek, a także mgr Michał Jasiński
opowiedział o swoich doświadczeniach.

Tematyka warsztatów obejmowała następujące zagadnienia:
1. Czym jest niepełnosprawność i kto o niej orzeka?
2. Źródła danych na temat osób niepełnosprawnych
3. Polskie regulacje prawne
4. Dokumenty międzynarodowe, ze szczególnym uwzględnieniem Konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych z dnia 13 grudnia 2006 r. o prawach osób niepełnosprawnych
5. Uznawanie dokumentów w obrębie UE
6. Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych
5. Edukacja osób niepełnosprawnych
6. Ułatwienia na rynku pracy dla osób niepełnosprawnych

W warsztatach uczestniczyło 70 osób, w tym uczniowie liceów,
w których funkcjonują klasy Uniwersytetu Śląskiego.

Więcej informacji na temat wydarzenia
http://www.us.edu.pl/kulawy-mikolaj-na-deptaku-bankowa
Wysłano 05 Grudnia 2013 przez Anita Strzebińczyk
Konferencja naukowa "Akty poświadczenia dziedziczenia na tle harmonizacji prawa prywatnego"
Koło Naukowe Prawa Cywilnego „Sapere aude!”
przy Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego
Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego
we współpracy
z Katedrą Prawa Cywilnego
Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego

serdecznie zapraszają na konferencję naukową pt.:
„Akty poświadczenia dziedziczenia
na tle harmonizacji prawa prywatnego”,

Termin: 10.12.2013r.
Miejsce: aula 8
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
ul. Bankowa 11 B, 40-007 Katowice

Część I Udokumentowanie praw do spadku

9.00 Otwarcie konferencji i powitanie gości - Prof. UŚ dr hab. Ewa Rott-Pietrzyk,
mgr Anita Strzebińczyk oraz Magdalena Mikołajek
09.15 - 09.30 Joanna Lewandowska, Koło Naukowe Prawa Cywilnego, Uniwersytet Śląski
„Potrzeba i znaczenie udokumentowania nabycia spadku”
09.30 - 09.45 Katarzyna Darowska, Koło Naukowe Prawa Cywilnego, Uniwersytet Śląski
„Akt poświadczenia dziedziczenia”
09.45 - 10.00 mgr Michał Mizioch, aplikant adwokacki
„Skutki zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia”
10.00 - 10.10 Przerwa

Część II Akty poświadczenia dziedziczenia na tle harmonizacji prawa prywatnego

10.10 - 10.30 Prof. UŚ dr hab. Jacek Górecki, Uniwersytet Śląski
„Akt poświadczenia dziedziczenia a Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 650/2012 z dnia 4 lipca 2012 r.”
10.30 - 10.45 mgr Anita Strzebińczyk, doktorantka, Uniwersytet Śląski
„Stwierdzenie praw do spadku w prawie szwajcarskim na tle harmonizacji prawa prywatnego w Unii Europejskiej”
10.45 - 11.05 dr Bartosz Kucia, Uniwersytet Śląski
„Stwierdzenie praw do spadku w systemach common law i europejskich unormowaniach prawnych”
11.05 - 11.20 Izabela Świerkot, Uniwersytet Jagielloński
„Czynności przygotowawcze przed przystąpieniem do sporządzenia protokołu dziedziczenia”
11.20 - 11.35 Magdalena Mikołajek, Koło Naukowe Prawa Cywilnego, Uniwersytet Śląski
„Protokół dziedziczenia”

11.35 - 12.00 Dyskusja z udziałem Prof. zw. dr hab. Maksymilana Pazdana
oraz dr hab. Wojciecha Klyty
12.00 – 12.10 - Przerwa

Część III Akty poświadczenia dziedziczenia w praktyce notarialnej

12.10 - 12.25 mgr Ewelina Wyraz, aplikantka notarialna, doktorantka, Uniwersytet Śląski
„Akt poświadczenia dziedziczenia z zapisem windykacyjnym w praktykce notarialnej”
12.25 - 12.40 mgr Małgorzata Lubelska-Sazanów, doktorantka, Uniwersytet Śląski
„Kwestie dopuszczalności aktu poświadczenia dziedziczenia - wybrane zagadnienia”
12.40 - 13.10 notariusz Maciej Piwowarski, Izba Notarialna w Katowicach
„Akt poświadczenia dziedziczenia w praktyce notarialnej”
13.10 - 13.30 Posumowanie konferencji

Dla wszystkich uczestników przewidujemy certyfikaty.

Serdecznie zapraszamy!
Wysłano 28 Listopada 2013 przez Anita Strzebińczyk
Nowe władze KNPC
W dniu 19.11.2013r. o godz. 18.00 w auli nr 7 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbyło się spotkanie Koła Naukowego Prawa Cywilnego „Sapere aude!” działającego na WPiA.

Asystent opiekuna Koła mgr Anita Strzebińczyk otwarła spotkanie Koła Naukowego Prawa Cywilnego „Sapere aude!”, które miało na celu rozpoczęcie działalności Koła Naukowego w nowym roku akademickim 2013/2014, omówienie najnowszych regulacji w zakresie prawa prywatnego, a także inicjatyw studenckich. Ponadto przedmiotem spotkania były sprawy organizacyjne - wybory nowych władz Koła oraz ustalenie terminów następnych spotkań, a także podziału zadań organizacyjnych związanych z konferencją naukową planowaną dnia 10.12.2013r. pt.: „Akty poświadczenia dziedziczenia na tle harmonizacji prawa prywatnego”.

Wszyscy członkowie Koła uprawnieni do zgłaszania kandydatur oraz głosowania zostali zawiadomieni o wyborach za pomocą wiadomości wysłanych pocztą elektroniczną. Informacje o wyborach nowych władz Koła zostały również zamieszczone na stronie internetowej Koła (www. knpc.us.edu.pl), stronie internetowej Wydziału Prawa i Administracji UŚ (www.wpia.us.edu.pl), jak również w miejscach przeznaczonych do zamieszczania ogłoszeń na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Na spotkaniu obecnych było 24 uczestników, w tym 16 członków (słownie: szesnastu członków) uprawnionych do zgłaszania kandydatur oraz głosowania oraz 8 osób nieuprawnionych do głosowania, które w wyborach nie uczestniczyły.
Na stanowisko Prezesa Koła została zgłoszona jedna kandydatura:
1. Magdalena Mikołajek – otrzymała:
a. 12 głosów „za” (słownie: dwanaście głosów „za”)
b. 4 głosy „wstrzymujące” (słownie: cztery głosy „wstrzymujące”)
c. 0 głosów „przeciw” (słownie: zero głosów „przeciw”)

Na stanowisko Wiceprezesa została zgłoszona jedna kandydatura:
1. Katarzyna Darowska – otrzymała:
a. 12 głosów „za” (słownie: dwanaście głosów „za”)
b. 4 głosy „wstrzymujące” (słownie: cztery głosy „wstrzymujące”)
c. 0 głosów „przeciw” (słownie: zero głosów „przeciw”)

Na stanowisko Skarbnika zostały zgłoszone dwie kandydatury:
1. Joanna Lewandowska – otrzymała:
7 głosów ”za” (słownie: siedem głosów „za”)
0 głosów „wstrzymujący” (słownie: zero głosów „wstrzymujący”)
0 głosów „przeciw” (słownie: zero głosów „przeciw”)

2. Paulina Buczek – otrzymała:
7 głosów ”za” (słownie: siedem głosów „za”)
0 głosów „wstrzymujący” (słownie: zero głosów „wstrzymujący”)
0 głosów „przeciw” (słownie: zero głosów „przeciw”)

Wobec braku rozstrzygnięcia w pierwszej turze głosowania, po przeprowadzeniu kampanii wyborczej i przedstawieniu dotychczasowego uczestnictwa kandydatek w Kole, a także planów dalszej działalności przeprowadzono drugą turę wyborów na stanowisko Skarbnika Koła.

1. Joanna Lewandowska – otrzymała w II turze:
4 głosy ”za” (słownie: cztery głosy „za”)
0 głosów „wstrzymujący” (słownie: zero głosów „wstrzymujący”)
0 głosów „przeciw” (słownie: zero głosów „przeciw”)

2. Paulina Buczek – otrzymała w II turze:
11 głosów ”za” (słownie: jedenaście głosów „za”)
0 głosów „wstrzymujący” (słownie: zero głosów „wstrzymujący”)
0 głosów „przeciw” (słownie: zero głosów „przeciw”)

Wyraziły one zgodę na objęcie funkcji.

Zgodnie z powyższym skład Zarządu Koła Naukowego Prawa Cywilnego „Sapere aude!” w roku akademickim 2013/2014 jest następujący:

Prezes KNPC: Magdalena Mikołajek
Wiceprezes KNPC: Katarzyna Darowska
Skarbnik KNPC: Paulina Buczek
Głosy liczyła członek Koła Zuzanna Kubica.

Serdecznie gratulujemy!
Wysłano 28 Listopada 2013 przez Anita Strzebińczyk
Spotkanie KNPC
SPOTKANIE
KOŁA NAUKOWEGO PRAWA CYWILNEGO "Sapere aude!"

„Służebność przesyłu na tle Kodeksu cywilnego”

Koło Naukowe Prawa Cywilnego zaprasza na spotkanie,
które odbędzie się
dnia 19.11.2013 r. o godz. 18.00
w auli nr 7
W programie:

1. Prof. UŚ dr hab. Ewa Rott-Pietrzyk, mgr Anita Strzebińczyk
– wprowadzenie do dyskusji i omówienie najnowszych regulacji w zakresie prawa prywatnego;

2. mgr Michał Mizioch – Służebność przesyłu na tle Kodeksu cywilnego

3. Magdalena Mikołajek, Katarzyna Darowska - sprawy organizacyjne:

a) wybory nowych władz Koła;
b) ustalenie terminów następnych spotkań;
c) podział zadań organizacyjnych związanych z konferencją naukową planowaną dnia 3.12.2013r. pt.: „Akty poświadczenia dziedziczenia na tle harmonizacji prawa prywatnego”.

Dla chętnych będzie możliwość podpisania deklaracji członkowskich.

W celach uzyskania dalszych informacji o naszej działalności zapraszamy na stronę internetową Koła www.knpc.us.edu.pl

Serdecznie zapraszamy!
Wysłano 19 Listopada 2013 przez Anita Strzebińczyk
SPOTKANIE KOŁA NAUKOWEGO PRAWA CYWILNEGO "Sapere aude!"
„Cechy charakterystyczne arbitrażu w krajach Wspólnoty Niepodległych Państw na przykładzie Białorusi”

Koło Naukowe Prawa Cywilnego zaprasza na spotkanie,
które odbędzie się
dnia 21.05.2013 o godz. 17.00 – 18.00
w auli nr 8
na Wydziale Prawa i Administracji UŚ
W programie:

1. Wprowadzenie Prof. UŚ dr hab. Ewy Rott-Pietrzyk oraz mgr Anity Strzebińczyk;
2. Łukasz Kuchta, członek Koła Naukowego Prawa Cywilnego „Sapere aude!” zaprezentuje pracę pt.: „Cechy charakterystyczne arbitrażu w krajach Wspólnoty Niepodległych Państw na przykładzie Białorusi”.
Prelegent reprezentował Koło Naukowe na Międzynarodowej Konferencji Studencko-Doktoranckiej „Quo vadis arbitraż?”, która odbyła się na Uniwersytecie Warszawskim;
3. Dyskusja;
4. Podsumowanie inicjatyw Koła Naukowego Prawa Cywilnego w semestrze letnim oraz przedstawienie planów na przyszły rok akademicki - mgr Anita Strzebińczyk, Magdalena Mikołajek, Katarzyna Darowska, Michał Mizioch.

Dla chętnych będzie możliwość podpisania deklaracji członkowskich na nowy rok akademicki.

W celach uzyskania dalszych informacji o naszej działalności zapraszamy na stronę internetową Koła www.knpc.us.edu.pl

Serdecznie zapraszamy!
Wysłano 15 Maja 2013 przez Anita Strzebińczyk
Konferencja naukowa i warsztaty praktyczne „Dobra osobiste a portale społecznościowe”
Koło Naukowe Prawa Cywilnego „Sapere aude!”
przy Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego
Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego

w ramach 9. Studenckiego Festiwalu Nauki na Uniwersytecie Śląskim
zaprasza na konferencję naukową połączoną z warsztatami praktycznymi
pt.: „Dobra osobiste a portale społecznościowe”

Termin: 22.04.2013r.
Miejsce: aula 7
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Część I – Dobra osobiste w treściach publikowanych na portalach społecznościowych

10.00 Otwarcie konferencji i powitanie gości - mgr Anita Strzebińczyk oraz Magdalena Mikołajek
10.10 – 10.30 Magdalena Mikołajek, Koło Naukowe Prawa Cywilnego, Uniwersytet Śląski
„Dobra osobiste w świetle portali społecznościowych ”
10.30 – 10.50 mgr Michał Mizioch, aplikant adwokacki
„Wyłączenie bezprawności naruszenia dóbr osobistych”
10.50 – 11.10 mgr Anita Strzebińczyk, doktorantka, Uniwersytet Śląski
„Odpowiedzialność za naruszenie dóbr osobistych przez treści publikowane w Internecie”
11.10 – 11.30 Paula Majcher, Koło Naukowe Prawa Cywilnego, Uniwersytet Śląski
„Regulacje prawne dotyczące portali społecznościowych”

11.30 -11.50 Przerwa

Cześć II – Środki ochrony dóbr osobistych w prawie cywilnym - warsztaty praktyczne

11.50 – 12.10 Bartłomiej Żeromski, Łukasz Kuchta, Koło Naukowe Prawa Cywilnego, Uniwersytet Śląski „Środki ochrony dóbr osobistych w prawie cywilnym”

12.10 – 14.00 Michał Gajda, Koło Naukowe Prawa Cywilnego, Uniwersytet Śląski
Omówienie przykładowego pozwu z zakresu ochrony dóbr osobistych. Następnie uczestnicy konferencji zostaną zaproszeni do udziału w warsztatach praktycznych: do sporządzenia przykładowego pozwu na podstawie podanych stanów faktycznych.

Pozwy osób chętnych do poddania swoich prac ocenie zostaną ocenione przez mgr Magdalenę Wrońską oraz mgr Anitę Strzebińczyk, doktorantki, Uniwersytet Śląski.

Dla wszystkich uczestników przewidziane są certyfikaty.
Serdecznie zapraszamy!
Wysłano 13 Kwietnia 2013 przez Anita Strzebińczyk
SPOTKANIE KOŁA NAUKOWEGO PRAWA CYWILNEGO "Sapere aude!"
„Rola arbitrażu w prawie hiszpańskim”

Koło Naukowe Prawa Cywilnego zorganizowało spotkanie,
które odbyło się dnia 9.04.2013 o godz. 17.00 – 18.00 w auli nr 6
na Wydziale Prawa i Administracji UŚ.

Program przedstawiał się następująco:

1.Powitanie i wprowadzenie Prof. U.Śl. dr hab. Ewy Rott-Pietrzyk oraz mgr Anity Strzebińczyk;

2.Paula Majcher- członek Koła Naukowego Prawa Cywilnego „Sapere
aude!” zaprezentowała pracę pt.: „Rola arbitrażu w prawie
hiszpańskim”;

3.Dyskusja;

4.Katarzyna Darowska - członek Koła Naukowego Prawa Cywilnego „Sapere aude!” omówiła zagadnienia dotyczące prezentacji przedstawianej w ramach akcji promocyjnej „Studenci uczniom” pt.: „Jak zostać przedsiębiorcą?”;

5. Rekrutacja chętnych studentów do projektu „Studenci uczniom”,
organizowanym we współpracy z Biurem Promocji i Imprez Akademickich Uniwersytetu Śląskiego oraz do innych akcji promocyjnych;

6.Podział wystąpień na tegoroczny Festiwal Nauki w ramach tematu roboczego „Media a dobra osobiste”.

Serdecznie witamy nowych członków w Kole Naukowym!
Wysłano 13 Kwietnia 2013 przez Anita Strzebińczyk
SPOTKANIE KOŁA NAUKOWEGO PRAWA CYWILNEGO "Sapere aude!"
Dnia 19.03.2013 o godz. 17.00 – 18.30 w auli nr 7 na Wydziale Prawa i Administracji UŚ odbyło się spotkanie członków Koła.

W programie:
1. Wprowadzenie Prof. UŚ dr hab. Ewy Rott-Pietrzyk oraz mgr Anity Strzebińczyk wraz z przedstawieniem planu spotkań w semestrze letnim oraz projektów Koła;
2. Informacja o wyróżnieniu pracy członków Koła Anny Beza oraz Marcina Chowaniec, zdobytym podczas konferencji I Śląska Konferencja Naukowa „Młodzi Medycy i Młodzi Prawnicy. Prawo a Medycyna” w grudniu 2012r.;
3. Anna Beza oraz Marcin Chowaniec - członkowie Koła Naukowego Prawa Cywilnego „Sapere aude!” zaprezentowali pracę pt.: „Ochrona dóbr osobistych lekarza”.
4. Dyskusja;
5. Informacja o zdobyciu I miejsca oraz nagrody przez członków Koła za film promujący działalność studencką oraz zawierający symulację rozprawy sądowej w ramach uniwersyteckiego plebiscytu „StRUŚ - Studenckiego Ruchu Uniwersytetu Śląskiego” w lutym 2013r. wraz z prezentacją nagrania;
6. Magdalena Mikołajek, Katarzyna Darowska oraz Michał Mizioch przedstawili pokazową prezentację pt.: „Umowy zawierane na odległość”, przygotowaną i przedstawianą w ramach warsztatów "Studenci uczniom” organizowanych przez Koło Naukowe;
7. Rekrutacja chętnych studentów do projektu „Studenci uczniom”, organizowanym we współpracy z Biurem Promocji i Imprez Akademickich Uniwersytetu Śląskiego.

Witamy również nowych członków w Kole Naukowym!
Wysłano 13 Kwietnia 2013 przez Anita Strzebińczyk
Członkowie Koła zdobywają wyróżnienie w konferencji: I Śląska Konferencja Naukowa „Młodzi Medycy i Młodzi Prawnicy. Prawo a Medycyna”
Członkowie Koła Naukowego Prawa Cywilnego - studenci Anna Beza i Marcin Chowaniec przedstawili referat na konferencji: I Śląska Konferencja Naukowa „Młodzi Medycy i Młodzi Prawnicy. Prawo a Medycyna” zorganizowanej na WPiA UŚ w dniu 12.12.2012r. Studenci pod opieką merytoryczną mgr Anity Strzebińczyk przygotowali i wygłosili referat pt. „Dobra osobiste lekarza”.
Studenci w swoim wystąpieniu omówili zagadnienie ochrony dóbr osobistych z perspektywy lekarza jako osoby wykonującej zawód zaufania publicznego. Problematyka ochrony dóbr osobistych ma istotne znaczenie w działalności podmiotów świadczących usługi medyczne. Anna Beza i Marcin Chowaniec w swoim wystąpieniu przedstawili przesłanki tejże ochrony oraz instytucję Rzecznika Praw Lekarza stworzoną w celu czuwania nad przestrzeganiem i poszanowaniem ich praw.
Mimo tego, że orzecznictwo nie dostarcza zbyt wielu przykładów procesów o ochronę dóbr osobistych wytaczanych przez lekarzy, studenci odnaleźli ciekawe orzeczenia, czym wzbogacili wystąpienie. Praktyka wskazuje, iż lekarze coraz pewniej korzystają ze środków prawnych, które służą ochronie ich dóbr osobistych, a orzeczenia wydawane w tego typu powództwach w przeważającej większości uwzględniają ich roszczenia.

Praca studentów Anny Beza i Marcina Chowaniec znalazła się pośród 11 prac wyróżnionych przez organizatorów konkursu (z 44 nadesłanych prac) oraz studenci zostali dopuszczeni do wystąpienia podczas konferencji, zdobywając wyróżnienie.

Gratulujemy wyróżnienia!
Wysłano 13 Kwietnia 2013 przez Anita Strzebińczyk
I miejsce dla Koła Naukowego Prawa Cywilnego w "StRUŚ" - Studenckim Ruchu Uniwersytetu Śląskiego
Biuro Wsparcia Studenta we współpracy z Radiem Studenckim „Egida”, UŚ TV oraz Studenckim Serwisem Rozwoju „Więc Jestem!” zorganizowało po raz pierwszy Studencki Ruch Uniwersytetu Śląskiego ("StRUŚ"). "StRUŚ" to plebiscyt, w ramach którego koła naukowe i organizacje uczelniane prezentowały swoje osiągnięcia i działalność, a dzięki mediom akademickim miały szansę zdobyć popularność wśród studentów, a przy tym wygrać jedną z nagród finansowych (przeznaczone na działalność koła), które zostały ufundowane przez Rektora UŚ.

Koło Naukowe Prawa Cywilnego „Sapere aude!” pod opieką Pani Prof. UŚ dr hab. Ewy Rott-Pietrzyk przygotowało symulację rozprawy sądowej w ramach uniwersyteckiego plebiscytu „StRUŚ”. W pierwszej edycji plebiscytu Koło jako jedyne reprezentowało Wydział Prawa i Administracji UŚ. Udział zakończył się sukcesem - Koło zdobyło pierwszą nagrodę o wartości 1500 zł.

Na podstawie scenariusza opracowanego wspólnie przez Michała Miziocha, Katarzynę Darowską, Joannę Lewandowską oraz Magdalenę Mikołajek w symulacji rozprawy udział wzięli studenci i członkowie Koła: sędzia – Michał Mizioch, reprezentant Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa Małgorzata Lubelska, powódka Katarzyna Darowska, pełnomocnik powódki adwokat Bartłomiej Żeromski, świadek Joanna Lewandowska, biegły Magdalena Mikołajek, protokolant Magda Machudera. Była to rozprawa o odszkodowanie związane z wadliwie w przekonaniu powódki przeprowadzonym zabiegiem medycznym, przedstawiona w sposób humorystyczny.

Występ został nagrany przez Telewizję Uniwersytetu Śląskiego i zamieszczony na stronie internetowej pod adresem (FILM nr 2): http://telewizja.us.edu.pl/strona/strus_kn_prawa_cywilnego. Głosowanie trwało do 8 lutego 2013r.

20 lutego 2013r. nastąpiło uroczyste zakończenie plebiscytu Studenckiego Ruchu Uniwersytetu Śląskiego „StRUŚ” . Uczestnicy i goście, obecni w auli im. K. Lepszego zobaczyli montaż fragmentów 12 filmów nadesłanych na konkurs i prezentację profili poszczególnych kół.

Najważniejszym momentem wydarzenia było wręczenie nagród, którego dokonał Prorektor ds. kształcenia i studentów dr hab. prof. UŚ Ryszard Koziołek. Symboliczne czeki, potwierdzające środki na dalszą działalność i prawdziwe strusie jaja odebrały:
- za I miejsce: Koło Naukowe Prawa Cywilnego „Sapere Aude!” z Wydziału Prawa i Administracji (1500 zł)
- za II miejsce: Koło Naukowe Psychologii Sądowej i Policyjnej „Paragraf” z Wydziału Pedagogiki i Psychologii (1000 zł)
- za III miejsce: Koła Artystyczno-Naukowe Animatorów Kultury  z Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji (500 zł).
Uroczystość zakończyła projekcja nagrodzonych filmów i wspólna fotografia uczestników.

Gratulujemy talentów retorycznych i aktorskich!
Wysłano 13 Kwietnia 2013 przez Anita Strzebińczyk
Konferencja „Common European Sales Law (CESL)”
5.12.2012 r. w auli nr 1 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbyła się konferencja naukowa organizowana przez Koło Naukowe Prawa Cywilnego „Sapere aude!” i Katedrę Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego pt.: „Common European Sales Law (CESL)”.

Celem konferencji było pogłębianie wiedzy studentów i doktorantów o stanie europeizacji prawa prywatnego w zakresie umów obligacyjnych. Przedmiotem wystąpień była problematyka europejskiej umowy sprzedaży unormowanej w nowym tzw. instrumencie opcjonalnym, który przyjął postać projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych europejskich przepisów dotyczących sprzedaży z dnia 11.10.2011 [KOM(2011) 635 wersja ostateczna 2011/0284 (COD)].

Program konferencji przedstawiał się następująco:

Konferencja naukowa
pt.: Common European Sales Law (CESL)
Termin: 5.12.2012r.
Miejsce: aula 1
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Część I – Wybrane zagadnienia umów obligacyjnych w Common European Sales Law
10.00 Otwarcie konferencji
10.10 – 10.30 Prof. UŚ dr hab. Ewa Rott - Pietrzyk, opiekun KNPC, Uniwersytet Śląski
„Ogólne dyrektywy wykładni umów w CESL”
10.30 – 10.50 Łukasz Kuś, Koło Naukowe Prawa Cywilnego, Uniwersytet Śląski
„Zawarcie umowy w CESL (wymogi formalne i materialne)”
10.50 – 11.20 mgr Michał Mizioch, aplikant adwokacki
„Kontrola nieuczciwych postanowień umownych w CESL”
11.20 – 11.40 Maria Łabno, Koło Naukowe Prawa Cywilnego, Uniwersytet Śląski
„Niewykonanie zobowiązania oraz usprawiedliwione niewykonanie zobowiązania w CESL”

11.40 -11.50 Przerwa

Cześć II - Common European Sales Law a prawo prywatne międzynarodowe
11.50 – 12.10 Prof. UŚ dr hab. Monika Jagielska, Uniwersytet Śląski
„CESL a prawo prywatne międzynarodowe”
12.10 – 12.40 mgr Małgorzata Pohl, doktorantka, Uniwersytet Śląski
„Czy istnieje konkurencja pomiędzy CISG a CESL?”
12.40 – 13.00 mgr Anita Strzebińczyk, doktorantka, Uniwersytet Śląski
„Zastrzeżenie prawa własności rzeczy sprzedanej a regulacja CESL”
13.00 – 13.20 Paula Majcher, Koło Naukowe Prawa Cywilnego, Uniwersytet Śląski
„Wpływ CESL na rozwój obrotu gospodarczego”

Podczas konferencji zaprezentowano wybrane zagadnienia odnoszące się do projektu rozporządzenia Komisji Europejskiej [KOM(2011) 635 wersja ostateczna 2011/0284 (COD)] w sprawie wspólnych europejskich przepisów dotyczących sprzedaży (Common European Sales Law - CESL), z 11 października 2011. Projekt CESL, który ma stanowić europejski tzw. „instrument opcjonalny” [ang. ‘optional instrument’] jest oparty na metodzie „opt–in”, polegającej na tym, że dla zastosowania CESL konieczne jest jego wskazanie, tj. aktywny wybór dokonany przez strony.
CESL, jako rezultat wieloletnich prac zmierzających do harmonizacji prawa umów w UE jest projektem niezwykle żywo dyskutowanym w Europie (i nie tylko) i stanowi jedno z najważniejszych wydarzeń w procesie harmonizacji europejskiego prawa umów .

Pomiędzy sesjami i po zakończeniu konferencji uczestnicy i referenci brali udział w dyskusji. W konferencji uczestniczyło 80 osób: studenci, doktoranci, a także praktycy. Otrzymali oni certyfikaty uczestnictwa. Mamy nadzieję, że będzie ona początkiem dla dalszych wydarzeń na naszym Wydziale dotyczących aktualnych zagadnień europeizacji prawa prywatnego.
Wysłano 13 Kwietnia 2013 przez Anita Strzebińczyk
Nowe władze KNPC
W dniu 05.11.2012 r. o godz. 17.00 w auli nr 5 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbyło się spotkanie Koła Naukowego Prawa Cywilnego „Sapere aude!” działającego na WPiA.

Ustępujący Prezes KNPC Michał Mizioch otwarł spotkanie Koła Naukowego Prawa Cywilnego „Sapere aude!”, które miało na celu rozpoczęcie działalności Koła Naukowego w nowym roku akademickim 2012/2013, omówienie inicjatyw studenckich oraz dyskusję nad nowym aktem prawnym w zakresie europeizacji prawa prywatnego. Ponadto przedmiotem spotkania były sprawy organizacyjne - wybory nowych władz Koła oraz ustalenie terminów następnych spotkań.

Wszyscy członkowie Koła uprawnieni do zgłaszania kandydatur oraz głosowania zostali zawiadomieni o wyborach za pomocą wiadomości wysłanych pocztą elektroniczną. Informacje o wyborach nowych władz Koła zostały również zamieszczone na stronie internetowej Koła (www. knpc.us.edu.pl), stronie internetowej Wydziału Prawa i Administracji UŚ (www.wpia.us.edu.pl), jak również w miejscach przeznaczonych do zamieszczania ogłoszeń na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Na spotkaniu obecnych było 11 członków (słownie: jedenastu członków) uprawnionych do zgłaszania kandydatur oraz głosowania oraz 5 osób nieuprawnionych do głosowania, które w wyborach nie uczestniczyły.

Na stanowisko Prezesa Koła zostały zgłoszone dwie kandydatury:
1. Małgorzata Lubelska – otrzymała 3 głosy (słownie: trzy głosy)
2. Magdalena Mikołajek – otrzymała 8 głosów (słownie: osiem głosów)

Na stanowisko Wiceprezesa została zgłoszona jedna kandydatura:
1. Katarzyna Darowska – otrzymała:
a. 10 głosów „za” (słownie: dziesięć głosów „za”)
b. 1 głos „wstrzymujący” (słownie: jeden głos „wstrzymujący”)
c. 0 głosów „przeciw” (słownie: zero głosów „przeciw”)

Na stanowisko Skarbnika została zgłoszona jedna kandydatura:
1. Małgorzata Lubelska – otrzymała:
2. 11 głosów ”za” (słownie: jedenaście głosów „za”)
3. 0 głosów „wstrzymujący” (słownie: zero głosów „wstrzymujący”)
4. 0 głosów „przeciw” (słownie: zero głosów „przeciw”)

Wyraziły one zgodę na objęcie funkcji.
Zgodnie z powyższym skład Zarządu Koła Naukowego Prawa Cywilnego „Sapere aude!” w roku akademickim 2012/2013 jest następujący:

Prezes KNPC: Magdalena Mikołajek
Wiceprezes KNPC: Katarzyna Darowska
Skarbnik KNPC: Małgorzata Lubelska

Serdecznie gratulujemy!
Wysłano 11 Listopada 2012 przez Anita Strzebińczyk
Spotkanie Koła Naukowego Prawa Cywilnego "Sapere aude!"
Prawo właściwe dla spraw spadkowych -
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
z dnia 4 lipca 2012 r.

Koło Naukowe Prawa Cywilnego zaprasza na spotkanie,
które odbędzie się dnia 5.11.2012 r. o godz. 17.00 w auli nr 5

W programie:

1. Anita Strzebińczyk – wprowadzenie do dyskusji i omówienie najnowszych regulacji w zakresie europeizacji prawa prywatnego - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń, przyjmowania i wykonywania dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie ustanowienia europejskiego poświadczenia spadkowego;

2. Michał Mizioch – omówienie inicjatyw studenckich:
a) akcji „Studenci Uczniom” i planowanych w ramach inicjatywy warsztatach organizowanych przez Koło Naukowe;
b) konkursu „The Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot”;
c) konkursu „Draft Common Frame of Reference Warsaw International Arbitration Moot”;

3. Sprawy organizacyjne – m.in. wybory nowych władz Koła oraz ustalenie terminów następnych spotkań.

Dla chętnych będzie możliwość podpisania deklaracji członkowskich.

W celach uzyskania dalszych informacji o naszej działalności zapraszamy na stronę internetową Koła www.knpc.us.edu.pl

Serdecznie zapraszamy!
Wysłano 30 Października 2012 przez Anita Strzebińczyk
SYMULACJA ROZPRAWY ARBITRAŻOWEJ
SPOTKANIE
KOŁA NAUKOWEGO PRAWA CYWILNEGO "Sapere aude!"

Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot
- symulacja rozprawy konkursowej
w wykonaniu Drużyny WPiA
Uniwersytetu Śląskiego
w XIX edycji konkursu 2012

Koło Naukowe Prawa Cywilnego zaprasza na spotkanie,
które odbędzie się
dnia 22.05.2012 r. o godz. 12.00
w auli nr 4

W programie:

1. Wprowadzenie Prof. dr hab. Ewy Rott-Pietrzyk oraz mgr Małgorzaty Pohl
wraz z przedstawieniem członków drużyny WPiA Uniwersytetu Śląskiego w
XIX edycji konkursu 2012;

2. Symulacja rozprawy według zasad konkursu arbitrażowego Willem C. Vis
International Commercial Arbitration Moot;

3. Dyskusja z uczestnikami konkursu, ich trenerami i opiekunem naukowym.
Jeśli jesteś zainteresowany/a udziałem w konkursie, masz pytania co do
przebiegu konkursu, zasad udziału, przyjdź do auli 4!

Dla chętnych będzie możliwość podpisania deklaracji członkowskich.

W celach uzyskania dalszych informacji o naszej działalności zapraszamy
na stronę internetową Koła www.knpc.us.edu.pl

Wysłano 13 Maja 2012 przez Anita Strzebińczyk
SPOTKANIE KOŁA NAUKOWEGO PRAWA CYWILNEGO "Sapere aude!"
SPOTKANIE
KOŁA NAUKOWEGO PRAWA CYWILNEGO "Sapere aude!"

"Common European Sales Law (CESL),
a Konwencja wiedeńska o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów
(CISG)"


Koło Naukowe Prawa Cywilnego zaprasza na spotkanie,
które odbędzie się

dnia 15.05.2012 r. o godz. 13.30-15.00
w auli nr 7

W programie:

1. Wprowadzenie prof. UŚ dr hab. Ewy Rott-Pietrzyk ,

2. Mgr Małgorzata Pohl oraz Łukasz Kuś wygłoszą referat na temat
„Common European Sales Law (CESL), a Konwencja wiedeńska o umowach
międzynarodowej sprzedaży (CISG)”

3. Dyskusja.


Dla chętnych będzie możliwość podpisania deklaracji członkowskich.

W celach uzyskania dalszych informacji o naszej działalności zapraszamy
na stronę internetową Koła www.knpc.us.edu.pl


Serdecznie zapraszamy!
Wysłano 13 Maja 2012 przez Anita Strzebińczyk
Studencki Festiwal Nauki Uniwersytetu Śląskiego 2012 - WARSZTATY
„Nie daj się oszukać! -
umowy cywilnoprawne zawierane
z wykorzystaniem Internetu i wzorców umownych”

KOŁO NAUKOWE PRAWA CYWILNEGO "Sapere aude!"

zaprasza licealistów i studentów na warsztaty organizowane
w ramach 8. Studenckiego Festiwalu Nauki
Uniwersytetu Śląskiego 2012, które odbędą się

dnia 25 kwietnia 2012 r.
w godzinach 11.50 – 13.20
w auli nr 6
na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
(ul. Bankowa 11b)

W programie warsztatów:

1. Wprowadzenie mgr Anity Strzebińczyk na temat zawierania umów za pośrednictwem Internetu, w szczególności za pomocą takich platform aukcyjnych jak Allegro, eBay;

2. Michał Mizioch, Katarzyna Darowska i Magdalena Mikołajek przedstawią problematykę i zagrożenia płynące z zawierania umów w obrocie konsumenckim za pośrednictwem Internetu i z wykorzystaniem wzorców umownych;

3. Uczestnicy warsztatów zostaną też zaproszeni do rozwiązania kazusu z zakresu tematyki przedstawionej podczas warsztatów.

Ponadto każdy uczestnik warsztatów otrzyma certyfikat potwierdzający udział w warsztatach.

Serdecznie zapraszamy!
Wysłano 16 Kwietnia 2012 przez Anita Strzebińczyk
Spotkanie KNPC
SPOTKANIE
KOŁA NAUKOWEGO PRAWA CYWILNEGO "Sapere aude!"

"Kredyt konsumencki
- jakie zmiany przyniosła nowa regulacja z dnia 12 maja 2011 roku?"

Koło Naukowe Prawa Cywilnego zaprasza na spotkanie,
które odbędzie się

dnia 24.04.2012 r. o godz. 18.00
w auli nr 6

W programie:

1. Wprowadzenie i informacja prof. UŚ. dr hab. Ewy Rott-Pietrzyk i mgr Małgorzaty Pohl na temat nowego konkursu DCFR Moot;

2. Magdalena Chomacka: „Kredyt konsumencki – jakie zmiany przyniosła nowa regulacja z dnia 12 maja 2011 roku?”

3. Dyskusja.

Dla chętnych będzie możliwość podpisania deklaracji członkowskich.

W celach uzyskania dalszych informacji o naszej działalności zapraszamy na stronę internetową Koła www.knpc.us.edu.pl

Serdecznie zapraszamy!
Wysłano 16 Kwietnia 2012 przez Anita Strzebińczyk
Spotkanie KNPC
SPOTKANIE
KOŁA NAUKOWEGO PRAWA CYWILNEGO "Sapere aude!"

"Common European Sales Law"

Koło Naukowe Prawa Cywilnego zaprasza na spotkanie,
które odbędzie się

dnia 13.03.2012 o godz. 16.50
w auli nr 4

W programie:

1. Wprowadzenie Pani Prof. Ewy Rott-Pietrzyk na temat międzynarodowych
regulacji sprzedaży oraz Common European Sales Law;
2. Anita Strzebińczyk – omówienie międzynarodowych regulacji
sprzedaży;
3. Łukasz Kuś – referat na temat Common European Sales Law na tle
międzynarodowej regulacji dotyczącej sprzedaży – zajęcia praktyczne
połączone z dyskusją.


Dla chętnych będzie możliwość podpisania deklaracji członkowskich.

W celach uzyskania dalszych informacji o naszej działalności zapraszamy
na stronę internetową Koła www.knpc.us.edu.pl


Serdecznie zapraszamy!
Wysłano 09 Marca 2012 przez Anita Strzebińczyk
Spotkanie Koła
SPOTKANIE
KOŁA NAUKOWEGO PRAWA CYWILNEGO "Sapere aude!"

"Konflikt formularzy na tle kodeksu cywilnego"

Koło Naukowe Prawa Cywilnego zaprasza na spotkanie,
które odbędzie się

dnia 28.02.2012 o godz. 17.30
w auli nr 4

W programie:

1. Michał Mizioch – referat na temat „Konfliktu formularzy w
obrocie profesjonalnym na tle kodeksu cywilnego - art. 385(4) KC”;
2. Michał Mizioch - Kazusy dotyczące tematu referatu – zajęcia
praktyczne połączone z dyskusją;

3. Prof. Ewa Rott-Pietrzyk oraz Anita Strzebińczyk - Sprawy organizacyjne
– plan spotkań w semestrze letnim roku akademickiego 2011/2012.


Dla chętnych będzie możliwość podpisania deklaracji członkowskich.

W celach uzyskania dalszych informacji o naszej działalności zapraszamy
na stronę internetową Koła www.knpc.us.edu.pl


Serdecznie zapraszamy!

Wysłano 22 Lutego 2012 przez Anita Strzebińczyk
Spotkanie KNPC

Z(a)łap formę!
SPOTKANIE
KOŁA NAUKOWEGO PRAWA CYWILNEGO "Sapere aude!"
część 2

Z(a)łap formę!
Forma czynności prawnych w systemie prawa polskiego

Koło Naukowe Prawa Cywilnego zaprasza na spotkanie,
które odbędzie się

dnia 10.01.2012r. o godz. 17.30 w auli nr 1

W programie:

1. Bartłomiej Panfil - Kazusy dotyczące formy – zajęcia praktyczne
część 2;

2. Dyskusja podsumowująca na temat projektu regulacji „Formy
czynności prawnych w prawie cywilnym de lege ferenda” pod przewodnictwem
prof. dr hab. Ewy Rott-Pietrzyk i Anity Strzebińczyk.

Dla chętnych będzie możliwość podpisania deklaracji członkowskich.

W celach uzyskania dalszych informacji o naszej działalności zapraszamy
na stronę internetową Koła www.knpc.us.edu.pl

Serdecznie zapraszamy!

Wysłano 05 Stycznia 2012 przez Anita Strzebińczyk
Z(a)łap formę!
SPOTKANIE
KOŁA NAUKOWEGO PRAWA CYWILNEGO "Sapere aude!"

Z(a)łap formę!
Forma czynności prawnych w systemie prawa polskiego

Koło Naukowe Prawa Cywilnego zaprasza na spotkanie,
które odbędzie się

dnia 13.12.2011 r. o godz. 17.30 w auli nr 1

W programie:

1. Wprowadzenie prof. Ewy Rott-Pietrzyk oraz Anity Strzebińczyk:

„Forma czynności prawnych w prawie cywilnym de lege lata i de lege
ferenda”

2. Bartłomiej Panfil - Kazusy dotyczące formy – zajęcia praktyczne.


Dla chętnych będzie możliwość podpisania deklaracji członkowskich.

W celach uzyskania dalszych informacji o naszej działalności zapraszamy
na stronę internetową Koła www.knpc.us.edu.pl

Serdecznie zapraszamy!
Wysłano 06 Grudnia 2011 przez Anita Strzebińczyk
Spotkanie Koła Naukowego Prawa Cywilnego "Sapere aude!"
SPOTKANIE
KOŁA NAUKOWEGO PRAWA CYWILNEGO "Sapere aude!"

Koło Naukowe Prawa Cywilnego zaprasza na spotkanie,
które odbędzie się

dnia 22.11.2011 r. o godz. 17.30 w auli nr 4

W programie:

1. Wprowadzenie Pani Prof. dr hab. Ewy Rott-Pietrzyk na temat:

„Dokąd zmierza europejskie prawo umów? - Projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych europejskich przepisów dotyczących sprzedaży z 11.10.2011r”.

2. Zapoznanie uczestników z zasadami:

„Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot” – Małgorzata Pohl;

„Programme in European Private Law for Postgraduates (PEPP)” – Bartłomiej Panfil;

Akcji „Studenci Uczniom”- Anita Strzebińczyk,

oraz różnego rodzaju inicjatyw w zakresie współpracy międzynarodowej z uczestnictwem studentów.

Dla osób chętnych do uczestniczenia w pracach Koła będzie możliwość podpisania deklaracji członkowskich.

W celu uzyskania dalszych informacji o naszej działalności zapraszamy na stronę internetową Koła www.knpc.us.edu.pl

Serdecznie zapraszamy!
Wysłano 17 Listopada 2011 przez Anita Strzebińczyk
Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego Prawa Cywilnego "Sapere aude!"
Zachęcamy do lektury sprawozdania z działalności Koła Naukowego Prawa
Cywilnego "Sapere aude!", które działa na Wydziale Prawa i
Administracji Uniwersytetu Ślaskiego od 2009r.


Katowice, 06.06.2011r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

1. Dane ogólne
strona www (wersja robocza) : www.knpc.us.edu.pl
adres e-mail: knpc@us.edu.pl
logo: w opracowaniu
2. Opiekun
Prof. UŚ dr hab. Ewa Rott-Pietrzyk
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Śląski w Katowicach,
Katedra Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego
adres e-mail: e-rott@rott-gembala.pl
3. Władze (2011r.)
Prezes: Anita Strzebińczyk, adres e-mail: anitchen@interia.pl
Wiceprezes: Małgorzata Pohl
Skarbnik: Bartłomiej Panfil
4. Liczba członków (stan na dzień 06.06.2011): 35
5. Koło dotychczas nie pozyskiwało środków finansowych.
6. Działalność
Studenckie Koło Naukowe Prawa Cywilnego ”Sapere aude!” jest organizacją naukową działającą na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164 poz.1365 ze zm.) oraz regulaminu dostępnego na stronie Koła.

Semestr zimowy 2009/2010

30.11.2009r. - decyzja Prorektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Barbary Kożusznik o rejestracji Koła (Koła Naukowe Prawa Cywilnego działa w ramach Uniwersytetu Śląskiego, na Wydziale Prawa i Administracji przy Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego. Opiekunem naukowym Koła jest Pani prof. U. Śl., dr hab. Ewa Rott-Pietrzyk. Grupa członków założycieli liczyła 14 osób; inicjatorkami założenia Koła były: Anita Strzebińczyk i Klaudia Gajek.

5.01.2010r. - spotkanie organizacyjne (przedstawiono cele i program działania Koła; grupa członków liczyła 20 osób).

19.01.2010r. - spotkanie dotyczyło idei ujednolicenia prawa prywatnego (cywilnego) w Europie i powstania projektów ujednoliconego europejskiego prawa prywatnego, tj. Draft Common Frame of Reference (DCFR), Principles of the Existing EC Contract Law (Acquis Principles), a także koncepcji opracowania tzw. instrumentu opcjonalnego (Optional Instrument) - wykład wprowadzający do tej tematyki wygłosiła Pani prof. dr hab. Ewa Rott-Pietrzyk, po czym nastąpiła dyskusja.

Semestr letni 2009/2010

9.03.2010r. oraz 16.03.2010r. - spotkania - członkowie – Anita Strzebińczyk i Klaudia Gajek przeprowadziły analizę historii idei ujednolicenia prawa europejskiego i przedstawiły najnowsze efekty unifikacji skupiając się na projekcie opracowanym przez Grupę Studyjną (Study Group on European Civil Code) oraz Grupę Acquis (Research Group on EC Private Law), tj. projekcie Common Frame of Reference (Wspólny System Odniesienia), zakończone dyskusją.

20.04.2010r. oraz 27.04.2010r. - spotkania - członek Anita Strzebińczyk przedstawiła referat nt.: „Umów o świadczenie usług z art. 750 KC ze szczególnym uwzględnieniem umowy o pośrednictwo” w ujęciu prawnoporównawczym. Studenci dyskutowali nad kształtem tej regulacji w obecnie obowiązującym stanie prawnym (na tle porównawczym, w szczególności z uwzględnieniem prawa szwajcarskiego) i zastanawiali się nad sensem jej utrzymania w projektowanym kodeksie cywilnym w kontekście całości regulacji umowy zlecenia. Studenci rozważali także kwestię poszukiwania reżimu prawnego dla umów nienazwanych o świadczenie usług i analizowali orzecznictwo w tym zakresie.

22-24.04.2010r. - członkowie Koła uczestniczyli w Konferencji naukowej nt.: „Wykładni w niemieckim, polskim i europejskim prawie prywatnym” oraz w warsztatach wraz ze studentami niemieckimi, zorganizowanych przez Katedrę Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Ślaskiego w Katowicach.

1.06.2010r. - w ramach Festiwalu Nauki UŚ Koło Naukowe zorganizowało wykład prowadzony przez Klaudię Gajek pt.: „Czy możemy czuć się bezpiecznie kupując za pośrednictwem Internetu?- wybrane zagadnienia problematyki umów zawieranych na odległość”.


Semestr zimowy 2010/2011

23-24.09.2010r. - członkowie Koła uczestniczyli w Konferencji naukowej nt.: „Kierunków rozwoju europejskiego prawa prywatnego. Wpływ europejskiego prawa konsumenckiego na prawo krajowe” zorganizowanej przez Katedrę Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Ślaskiego w Katowicach.

Od września 2010r. członkowie Koła –Małgorzata Pohl i Anita Strzebińczyk uczestniczą w projekcie Biura Promocji i Imprez Akademickich Uniwersytetu Ślaskiego pt.: „Studenci uczniom”. Stanowi on cykl szkoleń i warsztatów dla uczniów szkół średnich, prowadzonych przez studentów z naukowych kół i stowarzyszeń akademickich, chcących podzielić się z uczniami wiedzą i doświadczeniem zdobytymi na studiach.

25.10.2010 r. - warsztaty w ramach projektu „Studenci uczniom” - wykład wygłosiły wspólnie Anita Strzebińczyk i Małgorzata Pohl nt.: „Zawierania umów cywilnoprawnych”, połączone z promocją Wydziału Prawa i Administracji UŚ w szkole średniej w Tarnowskich Górach.

15.11.2010 r. - warsztaty w ramach projektu „Studenci uczniom” - wykład wygłosiły wspólnie Anita Strzebińczyk i Małgorzata Pohl nt.: „Zawierania umów cywilnoprawnych”, połączone z promocją Wydziału Prawa i Administracji UŚ w Liceum Ogólnokształcącym w Sosnowcu.

30.11.2010 r. - członkowie Koła uczestniczyli w spotkaniu naukowym Katedry na temat „Brak świadomości lub swobody przy sporządzaniu testamentu”, po którym odbyło się spotkanie Koła. Na spotkaniu pojawili się nowi członkowie w liczbie 5 osób. Zatem liczymy w chwili obecnej 23 członków. Odbyło się wstępne omówienie polsko – niemieckiego projektu dotyczącego transgranicznej umowy sprzedaży, który według planów ma być realizowany w przyszłym roku we współpracy między uniwersytetami niemieckimi i polskimi (m.in. Uniwersytet w Osnabrück, Uniwersytet im A. Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Śląski, Katowice).

Od grudnia 2010r. aktywna jest nasza strona www.knpc.us.edu.pl , nad którą ciągle jeszcze pracujemy. Administratorem strony jest członek Koła Łukasz Konopka.

14.12.2010r. - spotkanie członków Koła i studentów WPiA UŚ – wykład wprowadzający na temat aktualnego stanu prac nad ideą unifikacji w ramach DCFR, Acquis Principles, a także w zakresie Optional Instrument (nad którym obecnie pracuje Grupa Ekspertów powołana przez Komisję UE) przedstawiła Pani prof. dr hab. Ewa Rott-Pietrzyk, po czym nastąpił wykład nt.: „Zawierania umów cywilnoprawnych”, który w formie prezentacji multimedialnej przedsatwiły wspólnie Anita Strzebińczyk i Małgorzata Pohl, zakończony dyskusją.

20.12.2010r. - spotkanie członków Koła – zebranie materiałów do projektu dotyczącego transgranicznej umowy sprzedaży w ramach trzech grup roboczych.

21.01.2011r. - członek Małgorzata Pohl uczestniczyła w spotkaniu podsumowującym projekt Biura Promocji i Imprez Akademickich Uniwersytetu Ślaskiego pt.: „Studenci uczniom”.

Semestr letni 2010/2011

29.03.2011r. - warsztaty otwarte na temat „Sporządzania umów cywilnoprawnych” (część I). W ramach części teoretycznej wykład wygłosiła Pani prof. dr hab. Ewa Rott-Pietrzyk. Dotyczył on technik formułowania umów cywilnoprawnych z perspektywy zasady swobody umów i zadośćuczynienia rozsądnym oczekiwaniom strony, dla której projektujący sporządza umowę (oznacza to wykorzystanie wszelkich możliwości, jakie daje zmiana bądź uzupełnienie skutków wynikających z przepisów dyspozytywnych i semiimperatywnych oraz wprowadzenie do umowy dodatkowych zastrzeżeń umownych). Ponadto Pani Profesor omówiła zarzuty stawiane osobom projektującym umowy na prawniczych egzaminach zawodowych. Zarzuty te wynikają z analizy poszczególnych klauzul umownych i są one wynikiem formułowania postanowień umownych w sposób sprzeczny z art. 58 k.c., a zatem naruszający ograniczenia określone w art. 3531 k.c., co często jest wynikiem „powielania” dostępnych na rynku wzorów umów, które są ukształtowane w sposób nieprawidłowy. Następnie członek Anita Strzebińczyk przedstwiła przykładowe sformułowania klauzul umownych np. klauzuli negocjacji pojednawczych, klauzuli arbitrażowej czy klauzuli salwatoryjnej. Liczba uczestników wyniosła ok.100-110 osób –byli to nie tylko studenci, ale też aplikanci i osoby pracujące, głównie wykonujące zawody prawnicze.

1.04.2011r. - warsztaty w ramach projektu „Studenci uczniom” - wykład nt.: „Zawierania umów cywilnoprawnych”, połączony z promocją Wydziału Prawa i Administracji UŚ dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. J.Słowackiego w Chorzowie przedstawiła Anita Strzebińczyk.

12.04.2011r. - warsztaty dotyczące „Sporządzania umów cywilnoprawnych” (część II). W ramach części praktycznej uczestnicy sporządzali umowy cywilnoprawne na podstawie wybranych stanów faktycznych przygotowanych przez organizatorów. Sporządzono 21 umów (osoby pracowały w grupach bądź indywidualnie), m.in. umowę przedwstępną, umowę sprzedaży, które zostaną następnie sprawdzone, a komentarz do sporządzonych projektów i ewentualne błędy będą przedstawione na spotkaniu Koła pod koniec maja 2011r. Warsztaty były też jednym z wydarzeń odbywających się w ramach Festiwalu Nauki UŚ, trwającym w dniach 11-14.04.2011r.

28.04.2011r. - członek Koła Małgorzata Pohl uczestniczyła w spotkaniu członków Kół Naukowych z przedstawicielami Państwowej Komisji Akredytacyjnej, przedstawiając działalność koła i inne inicjatywy studentów podejmowane na Wydziale Prawa i Administracji U.Śl.

10.05.2011r. - członkowie Koła zorganizowali na Wydziale Prawa i Administracji UŚ konferencję naukową dotyczącą problematyki regulacji umów nienazwanych w prawie polskim oraz w prawie europejskim. Temat konferencji brzmiał: „Umowy obligacyjne w obrocie gospodarczym ze szczególnym uwzględnieniem umów nienazwanych”. W ramach konferencji prezentacje z tego zakresu przedstawili Profesorowie: prof. dr hab. Janusz Strzępka, prof. dr hab. Bernadetta Fuchs oraz prof. dr hab. Ewa Rott-Pietrzyk oraz studenci – członkowie Koła. Podczas konferencji był też podejmowany temat umowy o arbitraż i związana z tym prezentacja przykładowego tzw. pleadingu, z racji tego, że członkowie Koła brali udział w Międzynarodowym Konkursie Arbitrażowym Vis Moot International Commercial Arbitration Competition w Wiedniu. Przy tej okazji warto dodać, że w dniach 25 – 27 lutego 2011, odbył się w Pradze Pre-moot do Międzynarodowego Konkursu Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot Court, w którym Drużyna studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego zajęła III miejsce w kategorii ‘Best Team’, a aktywnie działająca w Kole Małgorzata Pohl zdobyła III miejsce w kategorii ‘Best Speaker’.
Niektóre z wystąpień konferencyjnych pojawią się jako e-publikacje na stronie internetowej Koła. W konferencji uczestniczyło ponad 60 osób. Byli to nie tylko studenci, ale również doktoranci, aplikanci, przedstawiciele zawodów prawniczych oraz osoby pracujące w działach prawnych różnego rodzaju podmiotów. Uczestnicy konferencji uzyskali zaświadczenia wydawane przez organizatorów.

Program konferencji przedstawiał się następująco:

Studencka konferencja naukowa
pt.: „Umowy obligacyjne w obrocie gospodarczym
ze szczególnym uwzględnieniem umów nienazwanych”

Termin: 10.05.2011r.
Miejsce: aula 4
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Ślaskiego w Katowicach

Część I Umowy w obrocie gospodarczym

10.00 Otwarcie konferencji
10.10 – 10.30 prof. dr hab. Janusz Strzępka, Uniwersytet Śląski - „Umowy ramowe w prawie cywilnym”
10.30 – 10.50 prof. dr hab. Bernadetta Fuchs, Uniwersytet Śląski - „Franchising w obrocie gospodarczym”
10.50 – 11.20 prof. dr hab. Ewa Rott-Pietrzyk, Uniwersytet Śląski - „Dopuszczalność stosowania przepisów o umowie agencyjnej do umów nienazwanych o świadczenie usług”
11.20 – 11.40 Anita Strzebińczyk, Koło Naukowe Prawa Cywilnego - „Przydatność art. 750 k.c. przy poszukiwaniu reżimu prawnego dla oceny umów nienazwanych o świadczenie usług?”

11.40 -11.50 Przerwa

Cześć II Międzynarodowy arbitraż handlowy

11.50 – 12.10 Dominik Kurczab, Koło Naukowe Prawa Cywilnego - „Arbitraż domenowy”
12.10 – 13.30 Dominika Durchowska, Małgorzata Pohl, Koło Naukowe Prawa Cywilnego, uczestniczki Międzynarodowego Konkursu Arbitrażowego The Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot w Wiedniu - „Znaczenie konwencji wiedeńskiej o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów” oraz „Międzynarodowy arbitraż handlowy. Klauzula arbitrażowa”.

2.06.2011r. - odbyło się spotkanie podsumowujące warsztaty dotyczące „Sporządzania umów cywilnoprawnych” (część III). W ramach spotkania Pani prof. dr hab. Ewa Rott-Pietrzyk oraz Anita Strzebińczyk przedstawiły prezentacje multimedialne, których treścią było skomentowanie sporządzonych umów wraz z wyciągnięciem wniosków i ukazaniem błędów pojawiających się w sprawdzanych umowach.
Umowy cywilnoprawne na podstawie wybranych stanów faktycznych sporządzali uczestnicy warsztatów w trakcie ich trwania, natomiast część umów uczestnicy przesłali również drogą mailową. Umowy sprawdzali: Pani prof. dr hab. Ewa Rott-Pietrzyk oraz członkowie Koła - Anita Strzebińczyk oraz Bartłomiej Panfil pod nadzorem Pani prof. dr hab. Ewa Rott-Pietrzyk.
Sprawdzono 33 umowy sporządzone na podstawie przedstawionych przez organizatorów stanów faktycznych (umowy zebrane na II części warsztatów i nadesłane w wersji elektronicznej po ich zakończeniu). Były to m.in.: umowa najmu, umowa sprzedaży, umowa przedwstępna zobowiązująca do zawarcia umowy sprzedaży, umowa zlecenia, umowa dzierżawy, umowa agencyjna.

Jako Koło mamy też plany na przyszłość:

W ramach działalności Koła jego członkowie mają sprecyzowane plany na przyszłość. Z racji dużego zainteresowania, planowana jest kontynuacja tematyki umownej i ćwiczenia praktyczne ze sporządzania wybranych typów ustawowych umów, zgodnie z zainteresowaniem członków.

W szerszej perspektywie czasowej planujemy zgłębić ujednolicone prawo umów - wybrać niektóre interesujące nas instytucje objęte takimi aktami jak Draft Common Frame of Reference (DCFR), Principles of the Existing EC Contract Law (Acquis Principles), czy tzw. instrumentu opcjonalnego (Optional Instrument). Chcemy przyjrzeć się im porównawczo (zunifikowane prawo europejskie, wybrane prawa krajowe, w tym prawo polskie) także w kontekście przyjmowanych metodologii wykładni i stosowania prawa w praktyce. Zastanawiać się będziemy także nad tym, które spośród omawianych aktów mogą mieć znaczenie już dziś, np. w ramach materialnoprawnego wyboru prawa (materialno prawnego wskazania). Rozważać będziemy także zastosowanie tych aktów w ramach materialnoprawnego wyboru prawa w zależności od tego czy stosowanie aktu rozważa sąd powszechny, czy sąd arbitrażowy.

Stosowne informacje będą zamieszczane na stronie Koła, stronie Wydziału i rozsyłane członkom na podane przez nich adresy (e-mail). Planujemy też dopracować stronę internetową Koła.

Stale, w mniejszych gronach spotykamy się, aby omawiać realizowane cele oraz planować poszczególne przedsięwzięcia i przygotowywać się do idei wdrażanych w życie. Wszelkie projekty konsultujemy z opiekunem naukowym Koła, Panią prof. dr hab. Ewą Rott-Pietrzyk, która jest do naszej dyspozycji we wtorki, w godz. od 18-20.00.

Anita Strzebińczyk
(członek-założyciel Koła,
studentka V roku Prawa)


Wysłano 16 Czerwca 2011 przez Anita Strzebińczyk
Spotkanie Koła Naukowego Prawa Cywilnego
Koło Naukowe Prawa Cywilnego „Sapere aude!” zaprasza na spotkanie
podsumowujące warsztaty „Sporządzanie umów cywilnoprawnych”, które
odbędzie się dnia 2.06.2011r. o godz.17.30 w auli nr 2.

Podczas spotkania rozdawane będą zaświadczenia o uczestnictwie w
konferencji, która odbyła się dnia 10.05.2011r.(dla osób zapisanych na
liście).

Będzie tez możliwość podpisania deklaracji członkowskich.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
Wysłano 27 Maja 2011 przez Anita Strzebińczyk
Sympozjum Naukowe na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego
Koło Naukowe Współczesnych Problemów Prawa Prywatnego i Własności Intelektualnej zaprasza na studenckie sympozjum naukowe pt.:"WARTOŚĆ MYŚLI", które odbędzie się w dniu 3 czerwca 2011 r. w Opolu, w gmachu Wydziału Prawa i Administracji UO, ul. Katowicka 87a.

Szczegóły na stronie http://www.prawo.uni.opole.pl

Wysłano 26 Maja 2011 przez Anita Strzebińczyk
Konferencja Naukowa
Koło Naukowe Prawa Cywilnego „Sapere aude!”

zaprasza na studencką konferencję naukową
pt.: „Umowy obligacyjne w obrocie gospodarczym ze szczególnym
uwzględnieniem umów nienazwanych”

Termin: 10.05.2011r.
Miejsce: aula 4
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Ślaskiego w Katowicach

Część I Umowy w obrocie gospodarczym

10.00 Otwarcie konferencji
10.10 – 10.30 prof. dr hab. Janusz Strzępka, Uniwersytet Śląski -
„Umowy ramowe w prawie cywilnym”
10.30 – 10.50 prof. dr hab. Bernadetta Fuchs, Uniwersytet Śląski -
„Franchising w obrocie gospodarczym”
10.50 – 11.20 prof. dr hab. Ewa Rott-Pietrzyk, Uniwersytet Śląski -
„Dopuszczalność stosowania przepisów o umowie agencyjnej do umów
nienazwanych o świadczenie usług”
11.20 – 11.40 Anita Strzebińczyk, Koło Naukowe Prawa Cywilnego -
„Przydatność art. 750 k.c. przy poszukiwaniu reżimu prawnego dla oceny
umów nienazwanych o świadczenie usług?”

11.40 -11.50 Przerwa

Cześć II Międzynarodowy arbitraż handlowy

11.50 – 12.10 Dominik Kurczab, Koło Naukowe Prawa Cywilnego -
„Arbitraż domenowy”
12.10 – 13.30 Dominika Durchowska, Małgorzata Pohl, Koło Naukowe Prawa
Cywilnego, uczestniczki Międzynarodowego Konkursu Arbitrażowego The
Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot w Wiedniu -
„Znaczenie konwencji wiedeńskiej o umowach międzynarodowej sprzedaży
towarów” - przedstawienie tematu wraz z prezentacją wystąpienia
konkursowego.

Serdecznie zapraszamy!
Wysłano 26 Kwietnia 2011 przez Anita Strzebińczyk
WARSZTATY
Koło Naukowe Prawa Cywilnego "Sapere aude!" zaprasza na
warsztaty dotyczące technik sporządzania umów cywilnoprawnych:

Część 1 dnia 29.03.2011 o godz. 17 w auli nr 3
Program:
1.Wykład Pani prof. UŚ dr hab. Ewy Rott-Pietrzyk na temat formułowania
umów cywilnoprawnych,
2.Prezentacja przykładowych sformułowań poszczególnych klauzul np.
klauzula wyboru prawa, klauzula salwatoryjna i inne - członkowie Koła
Anita Strzebińczyk i Małgorzata Pohl.


Część 2 dnia 12.04.2011 o godz. 17 w sali nr 19
Program:
1. Warsztaty praktyczne ze sporządzania przykładowych umów na podstawie
stanów faktycznych,
2. Komentarz Pani prof. UŚ dr hab. Ewy Rott-Pietrzyk do sporządzonych
projektów,
3. Dyskusja.

Serdecznie zapraszamy!
Wysłano 27 Marca 2011 przez Anita Strzebińczyk
Zapraszam do lektury sprawozdania z działalności Koła w 2010r.
Katowice 7.12.2010r.

Koło Naukowe Prawa Cywilnego „Sapere aude!” - sprawozdanie 2010r.

strona internetowa (wersja robocza) www.knpc.us.edu.pl
e-mail Koła: knpc@us.edu.pl

Studenckie Koło Naukowe Prawa Cywilnego ”Sapere aude!” jest organizacją naukową działającą na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164 poz.1365 ze zm.) oraz regulaminu dostępnego na stronie Koła.

Koło Naukowe rozpoczęło działalność w semestrze zimowym roku akademickiego 2009/2010. Formalnie funkcjonuje od 30.11.2009r. decyzją Prorektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Barbary Kożusznik. Koło Naukowe Prawa Cywilnego działa w ramach Uniwersytetu Śląskiego, na Wydziale Prawa i Administracji przy Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego. Opiekunem naukowym Koła jest Pani prof. U. Śl., dr hab. Ewa Rott-Pietrzyk. Grupa członków założycieli liczyła 14 osób; inicjatorkami założenia Koła były: Anita Strzebińczyk i Klaudia Gajek.
W roku 2010 Koło naukowe starało się w sposób opisany poniżej realizować swoje cele i założenia. Chodzi nam w szczególności o pogłębianie wiedzy z zakresu prawa prywatnego, śledzenie przebiegu prac nad unifikacją europejskiego prawa prywatnego oraz prac nad powstającą kodyfikacją polskiego prawa prywatnego. W tym celu organizowane były spotkania w ramach Koła i odbywały konsultacje z opiekunem Koła. Z uwagi na to, że zamiarem członków Koła jest również czynne uczestniczenie w życiu zarówno całego Wydziału, jak i Katedry Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego, członkowie Koła uczestniczyli także w konferencjach i spotkaniach naukowych organizowanych przez Katedrę. W życie Wydziału włączali się poprzez organizowanie poniżej opisanych akcji promocyjnych.

Spotkanie organizacyjne odbyło się dnia 5.01.2010r., na którym przedstawiliśmy cele i program działania Koła. Grupa członków liczyła 20 osób. Kolejne spotkanie miało miejsce dnia 19.01.2010r. i dotyczyło przedstawienia idei ujednolicenia prawa prywatnego (cywilnego) w Europie i powstania projektów ujednoliconego europejskiego prawa prywatnego, tj. Draft Common Frame of Reference (DCFR), Principles of the Existing EC Contract Law (Acquis Principles), a także koncepcji opracowania tzw. instrumentu opcjonalnego (Optional Instrument) i mechanizmu, w ramach którego mógłby on działać tj. blue button. Wykład wprowadzający do tej tematyki wygłosiła Pani prof. dr hab. Ewa Rott-Pietrzyk. Następnie studenci wyrażali swoje opinie na temat ich spojrzenia na unifikację prawa europejskiego i oceniali szanse powodzenia nadania aktowi jednolitego prawa europejskiego ram formalnych w ramach UE. Zdania wśród dyskutantów były zdecydowanie podzielone. Uznano, że warto kontynuować dyskusję dotyczącą koncepcji ujednolicenia europejskiego prawa prywatnego, nie tylko w aspekcie formalnym, ale także merytorycznym dotyczącym poszczególnych rozwiązań przyjmowanych w soft law, bez względu na szanse jego – choćby ograniczonego – obowiązywania.

W semestrze letnim roku akademickiego 2009/2010 zorganizowaliśmy dwa spotkania w marcu 2010r., na których członkowie – Anita Strzebińczyk i Klaudia Gajek przeprowadziły analizę historii idei ujednolicenia prawa europejskiego i przedstawiły najnowsze efekty unifikacji skupiając się na projekcie opracowanym przez Grupę Studyjną (Study Group on European Civil Code) oraz Grupę Acquis (Research Group on EC Private Law), tj. projekcie Common Frame of Reference (Wspólny System Odniesienia). W dyskusji stawialiśmy też pytania o przyszłość tego procesu w Europie, co stanowiło kontynuację rozpoczętych już wcześniej rozważań.

Na kolejnych dwóch spotkaniach Koła w dniach: 20.04.2010r. i 27.04.2010r. Anita Strzebińczyk przedstawiła referat nt.: „Umów o świadczenie usług z art. 750 KC ze szczególnym uwzględnieniem umowy o pośrednictwo” w ujęciu prawnoporównawczym. Studenci dyskutowali nad kształtem tej regulacji w obecnie obowiązującym stanie prawnym (na tle porównawczym, w szczególności z uwzględnieniem prawa szwajcarskiego) i zastanawiali się nad sensem jej utrzymania w projektowanym kodeksie cywilnym w kontekście całości regulacji umowy zlecenia. Studenci rozważali także kwestię poszukiwania reżimu prawnego dla umów nienazwanych o świadczenie usług i analizowali orzecznictwo w tym zakresie (w szczególności wyr. SN z 28.10.1999r, II CKN 530/98, OSP 2000, z. 7/8) po przedstawieniu stanu faktycznego przez referentkę. Uczestnicy spotkania starali się odpowiedzieć na pytanie, czy istnieje dostateczne uzasadnienie dla utrzymywania dwóch mechanizmów przy poszukiwaniu reżimu prawnego dla umów nienazwanych, w zależności od tego czy chodzi o umowy nienazwane o świadczenie usług, czy o inne umowy nienazwane. Przeważyły głosy opowiadające się za stanowiskiem, że nie ma potrzeby utrzymywania dychotomicznego podziału przy poszukiwaniu reżimu prawnego dla umów nienazwanych. W każdym przypadku należy poszukiwać umowy najbardziej zbliżonej do umowy ocenianej in concreto z uwagi na podobne cechy obu umów, które stosujący prawo uzna za istotne. Przyjęcie tego stanowiska stawia pod znakiem zapytania sens utrzymywania regulacji z art. 750 KC nakazującej do umów nienazwanych stosować odpowiednio przepisy o zleceniu. Podkreślano, że zabieg usunięcia tego przepisu z KC przy opracowywaniu nowej kodyfikacji musi być rozpatrywany z uwzględnieniem wszystkich przepisów o zleceniu, w szczególności istotne jest to, czy zostanie przyjęta wąska (zlecenie obejmuje tylko czynności prawne) czy szeroka (zlecenie nie ogranicza się wyłącznie do czynności prawnych) definicja tej umowy.

W dniach 22-24.04.2010r. członkowie Koła uczestniczyli w Konferencji naukowej nt.: „Wykładni w niemieckim, polskim i europejskim prawie prywatnym” oraz w warsztatach wraz ze studentami niemieckimi, zorganizowanych przez Katedrę na Wydziale Prawa i Administracji UŚ.

W ramach Festiwalu Nauki UŚ Koło Naukowe zorganizowało wykład prowadzony przez Klaudię Gajek pt.: „Czy możemy czuć się bezpiecznie kupując za pośrednictwem Internetu?- wybrane zagadnienia problematyki umów zawieranych na odległość”, który odbył się dnia 1.06.2010r.

W dniach 23-24.09.2010r. członkowie Koła uczestniczyli w Konferencji naukowej nt.: „Kierunków rozwoju europejskiego prawa prywatnego. Wpływ europejskiego prawa konsumenckiego na prawo krajowe” zorganizowanej przez Katedrę na Wydziale Prawa i Administracji UŚ.

Od września 2010r. członkowie Koła – Anita Strzebińczyk i Małgorzata Pohl uczestniczą w projekcie Biura Promocji i Imprez Akademickich Uniwersytetu Ślaskiego pt.: „Studenci uczniom”. Stanowi on cykl szkoleń i warsztatów dla uczniów szkół średnich, prowadzonych przez studentów z naukowych kół i stowarzyszeń akademickich, chcących podzielić się z uczniami wiedzą i doświadczeniem zdobytymi na studiach. „Niektóre przygotowane tematy z bloku humanistycznego warsztatów to: "W świecie reklamy", "Komunikacja w sytuacjach stresowych", "Poznaj tajemnice swojego głosu", "Gdzie jest Śląsk? W poszukiwaniu regionu, dziedzictwa i tradycji" czy "Zawieranie umów cywilnoprawnych". W ramach tego projektu wykłady wygłosiły wspólnie Anita Strzebińczyk i Małgorzata Pohl nt.: „Zawierania umów cywilnoprawnych”, połączone z promocją Wydziału Prawa i Administracji UŚ w szkołach średnich w Tarnowskich Górach – dnia 25.10.2010 oraz w Sosnowcu – dnia 15.11.2010 r., każdorazowo w wymiarze 2 godzin lekcyjnych.

Dnia 30.11.2010 członkowie Koła uczestniczyli w spotkaniu naukowym Katedry na temat „Brak świadomości lub swobody przy sporządzaniu testamentu”, po którym odbyło się spotkanie Koła. Na spotkaniu pojawili się nowi członkowie w liczbie 5 osób. Zatem liczymy w chwili obecnej 23 członków.
Na spotkaniu tym omawialiśmy polsko – niemiecki projekt, który ma być realizowany w przyszłym roku we współpracy między uniwersytetami niemieckimi i polskimi. Ze strony niemieckiej projekt koordynują: Prof. Dr Fryderyk Zoll, Prof. Dr Hans Schülte-Nolke (Uniwersytet w Osnabrück), Prof. Dr Michael Stümer (Europa-Universitat Viadrina, Frankfurt nad Odrą), a ze strony polskiej: Prof. Dr hab. Marian Kępiński (Uniwersytet im A. Mickiewicza w Poznaniu), Dr Magdalena Olczyk (Uniwersytet im. L. Koźmińskiego, Warszawa), Prof. U.Śl. Dr hab. Ewa Rott-Pietrzyk (Uniwersytet Śląski, Katowice). Projekt ten dotyczy umowy sprzedaży dystrybucyjnej, w której zbywającym jest dystrybutor (branża samochodowa), a nabywającym konsument. W końcu roku akademickiego 2010/2011 mają odbyć się w Osnabrück warsztaty, na których studenci z obu krajów podejmą próbę sformułowania umów sprzedaży transgranicznej na podstawie stanu faktycznego, który otrzymają na miejscu. Formułowanie „wzorca idealnego” takiej umowy będzie poprzedzone rozważaniami o charakterze materialnoprawnym i kolizyjnoprawnym tego typu umów w sytuacji, gdy strony umowy pochodzą z różnych obszarów prawnych (polskiego i niemieckiego). Już w ramach Koła znaleźliśmy chętnych studentów do włączenia się w realizację projektu, ale nowi chętni są wciąż mile widziani. Prace w ramach grupy studentów koordynuje Anita Strzebińczyk.

Od początku grudnia aktywna jest nasza strona www.knpc.us.edu.pl , nad którą ciągle jeszcze pracujemy. Administratorem strony jest członek Koła Łukasz Konopka.


Jako Koło mamy też plany na przyszłość:

Dnia 14.12.2010r. o godz. 17 planujemy zorganizować spotkanie członków Koła, adresowane również do studentów, na którym wygłosimy wykład nt.: „Zawierania umów cywilnoprawnych” oraz podyskutujemy na temat ujednoliconego prawa umów. Na spotkaniu, po przedstawieniu przez Panią prof. dr hab. Ewę Rott-Pietrzyk idei unifikacji w ramach DCFR, Acquis Principles, a także wyłącznie w zarysie w zakresie Optional Instrument (nad którym obecnie pracuje Grupa Ekspertów powołana przez Komisję UE) zamierzamy wybrać niektóre interesujące nas instytucje objęte tymi aktami. Chcemy przyjrzeć się im porównawczo (zunifikowane prawo europejskie, wybrane prawa krajowe, w tym prawo polskie) także w kontekście przyjmowanych metodologii wykładni i stosowania prawa w praktyce. Zastanawiać się będziemy także nad tym, które spośród omawianych aktów mogą mieć znaczenie już dziś, np. w ramach materialnoprawnego wyboru prawa. Rozważać będziemy także zastosowanie tych aktów w ramach materialnoprawnego wyboru prawa w zależności od tego czy stosowanie aktu rozważa sąd powszechny, czy sąd arbitrażowy. Kolejne spotkania zamierzamy zorganizować w grudniu 2010r. i w styczniu 2011r. Stosowne informacje będą zamieszczane na stronie Koła i rozsyłane członkom na podane przez nich adresy (e-mail).

Również w styczniu 2011 r. zamierzamy uczestniczyć w Konferencji naukowej organizowanej na Wydziale Prawa i Administracji UŚ w ramach współpracy uniwersytetów z Katowic, Hamburga, Lipska, Cambridge oraz Walencji. W razie potrzeby jesteśmy gotowi do wszelkiej organizacyjnej pomocy.

Jak już wspomniano wcześniej, pod koniec roku akademickiego 2010/2011 zmierzamy uczestniczyć w projekcie, który ma dotyczyć zorganizowania warsztatu poświęconego przygotowaniu polsko – niemieckiemu wzorcowi umowy sprzedaży, który powstanie we wspόłpracy polskich i niemieckich uniwersytetόw (Kraków, Katowice, Warszawa, Poznań, Frankfurt nad Odrą oraz Osnabrück). Praca nad wzorcem umowy ma stanowić podstawę do poszerzonej refleksji o procesach ujednolicenia prawa zachodzących w Europie, co realizuje statutowe cele działalności Koła Naukowego. Analizy przeprowadzone w ramach warsztatόw mają prowadzić do przygotowania wzorca umowy przydatnego dla praktyki. Takim przypadkiem jest umowa sprzedaży samochodόw w obrocie polsko – niemieckim. Prace przygotowawcze i merytoryczne rozpoczynamy w styczniu 2011 r.

Stale, w mniejszych gronach spotykamy się, aby omawiać realizowane cele oraz planować poszczególne przedsięwzięcia i przygotowywać się do idei wdrażanych w życie. Wszelkie projekty konsultujemy z opiekunem naukowym Koła, Panią prof. dr hab. Ewą Rott-Pietrzyk, która jest do naszej dyspozycji we wtorki, w godz. od 18-20.00.


Anita Strzebińczyk

(członek-założyciel Koła,
studentka V roku Prawa)
Wysłano 09 Stycznia 2011 przez Anita Strzebińczyk
Spotkanie KNPC
Zapraszam na spotkanie Koła Naukowego Prawa Cywilnego "Sapere
aude!" 14.12.2010 (wtorek) o godz. 17 w auli 4.

Program:
1.Wykład na temat "Zawierania umów cywilnoprawnych"
2.Zapisy chętnych na projekt polsko - niemiecki dotyczący sporządzenia
wzorca umowy sprzedaży samochodów połączony z konferencją w Osnabrueck
na wiosnę 2011r.

Plan pracy przewidziany w trzech grupach
1. Grupa prawa kolizyjnego
2. Grupa prawa konsumenckiego
3. Grupa handlu międzynarodowego
W związku z tym proszę o przemyślenie
chęci udziału w projekcie, w konkretnej grupie oraz o informację.

3.Zapisy chętnych na projekt organizowany wraz z Biurem Promocji Uniewersytetu Śląskiego pt.:"Studenci uczniom" - cykl szkoleń z
zakresu wybranych tematów prawnych i promocja Wydziału Prawa i Administracji wśród licealistów w semsetrze letnim roku akademickego 2010/2011.

Serdecznie zapraszam!
Anita Strzebińczyk
Wysłano 13 Grudnia 2010 przez Anita Strzebińczyk
Content Management Powered by CuteNews

 Aktualności

 O nas
- Założenia koła